คำร้อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง: เพลงไทยเดิม จีนเด็ดดอกไม้เถา

ชุนเทียน นอนได้ ไปถึงเช้า

ค่ำคืน เสียงฝน พัดมา

จะปล่อยร่วง ไปไย เสียดายนัก

สุขล้ำ สัมพันธ์ ฉันมิตร

ดอกไม้ หลายหลาก มากมี

จะเป็นจีน เป็นไทย ใช่ใครอื่น

เด็ดผกา แทนใจ ผูกพัน

ทุกแห่งเรา ได้ยิน ปักษา

ดอกไม้ร่วง ไม่รู้ว่า เท่าใด

เพื่อนรัก ผู้มี ไมตรี

พาชีวิต เรืองรุ่ง มุ่งเกียรติศรี

แต่ล้วน งามดี ไม่แพ้กัน

จงชมชื่น ผูกจิต สนืทมั่น

แบ่งปัน ประดับเรือน เตือนตาเอย